فرم های ارتباط با شرکت سنگ سالار

دپارتمان فروش :

تلفن (30 خط) : 4 115 4 – 021

E-mail: sale@salarsang.com

مدیر فروش : 

سید محمد نیری

0913-153-3608

کارشناس فروش : 

عاطفه جمشیدی

0912-699-9768

دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی : 

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان کوروش،

شماره 57 – کد پستی : 1559815911

تلفن مرکزی : 88500500 – 021

واحد مالی : 88522819 – 021

Email : info@salarsang.com

کارخانه : استان البرز،

نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، کمربندی فردوسی،

خیابان لاله، مجتمع کارخانجات سالار

تلفن  : 45332128 – 026