لیست پروژه های استان گلستان
​​​​​​​

ايستگاه راه آهن ايلچه برون گرگان-قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان حکیم جرجانی
​​​​​​​مدرسه سما – علي آباد كتول