لیست پروژه های استان آذربایجان غربی
​​​​​​​

ايستگاه راه آهن اروميه - شركت اروم آرمه سقف
وزارت بهداشت - بیمارستان 160 تختخوابی خوی
نوسازي مدارس آذربايجان غربي – خوي
بيمارستان شهيدقلي پور بوكان- شركت جغاتو
شرکت پخش هجرت - ارومیه