مزایای استفاده از موزائیک فول بادی سالار

موزاسنگ فول بادی

موزائیک فول بادی سالار

موزائیک فول بادی سالار

(موزاسنگ فول بادی سالار)

  • بدون رگه و بازی رنگ می باشد.

  • تنها موزائیک کالیبره در جهان است.

  • با توجه به تک لایه بودن، کل ضخامت تایل ساب پذیر می باشد.

  • باتوجه به تک لایه بودن تایلها، نسبت به موزائیکهای دولایه و سنگ ها سبک تر است.

  • با توجه به تراکم بالا، عایق حرارتی و عایق رطوبتی بسیار مناسب جهت استفاده در پشت بام می باشد.

  • با توجه به فشردگی فوق العاده بالای موزائیکها، انتخابی مطمئن جهت مراکز صنعتی می باشد.

موزائیک فول بادی سالار