لیست پروژه های استان آذربایجان شرقی
​​​​​​​

شهرداري تبريز- پاي انه قطار شهري تبريز
​​​​​​​شهرداري مراغه – طرح ساماندهي برجهاي مدور

نوسازي مدارس آذربايجانشرقي – مدرسه ناموس
سازمان صدا و سیما - پروژه برون مرزی مراغه
سازمان صدا و سیما- مرکز اندازه گیری امواج رادیویی تبریز
​​​​​​​آزمایشگاه بهورزی