لیست پروژه های استان اردبیل​​​​​​​

سازمان تربیت بدنی - سالن ورزشی گرمی
سازمان هلال احمر
سازمان دامپزشکی - اداره دامپزشکی اردبیل
​​​​​​​مركز آموزش فني و حرفه اي – كوثر اردبيل
وزارت بهداشت - بیمارستان امام خمینی
​​​​​​​سازمان پزشکی قانونی - ساختمان مرکزی 
مدرسه علوم ديني صالحيه - اردبيل
​​​​​​​