لیست پروژه های استان خوزستان
​​​​​​​

شهرداري اميديه - زيبا سازي ميدان معلم
سازمان صدا و سیما - مرکز اندازه گیری امواج اهواز
دانشگاه اهواز