لیست پروژه های استان کهگیلویه و بویر احمد
​​​​​​​

نوسازي مدارس ياسوج – ساختمان مركزي
مركز آموزش فني و حرفه اي استان كهكيلويه وبوير احمد
​​​​​​​​​​​​​​