لیست پروژه های استان مازندران 
​​​​​​​

شهرداري قائمشهر- پارك آفتاب
نوسازي مدارس مازندران – كانون فرهنگي ساري
نوسازي مدارس مازندران - شركت سوردار
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان اما خمینی بهشهر
وزارت نفت - مجتمع اقامتی محمود آباد

لیست پروژه های استان گیلان 
​​​​​​​

سازمان مجري وزارت مسكن وشهرسازي- بيمارستان دكتر پيروز - لاهيجان
سازمان مجري وزارت مسكن وشهرسازي- بيمارستان آستارا
​​​​​​​ايستگاه راه آهن رشت - شركت صالحكاران سپاهان
سازمان صنایع دفاع - انزلی
وزارت بهداشت - بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان
گسترش دارویی ایران - رشت

لیست پروژه های استان گلستان
​​​​​​​

ايستگاه راه آهن ايلچه برون گرگان-قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان حکیم جرجانی
​​​​​​​مدرسه سما – علي آباد كتول