لیست پروژه های استان کرمانشاه
​​​​​​​

​شهرداري كرمانشاه - مي دان لب آب
پروژه يادمان شهداي گيلانغرب
وزارت بهداشت - بیمارستان نودشه
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان دکتر کرمانشاهی
​​​​​​​مدرسه رستگاران كرمانشاه
شرکت کرپ ناز - ریسندگی و بافندگی