لیست پروژه های استان البرز 
​​​​​​​

شهرداري كرج - ميدان انقلاب
شهرداري كرج –پارك ذوب آهن
شهرداري كرج- پياده رو سازي پل عابر مكانيزه
سازمان قطار شهري كرج- ايستگاه محمدشهر
سازمان قطار شهري كرج- ايستگاه گرمدره
مركز كنترل فرمان قطارشهري كرج – شركت سابير
مركز فضايي ماهدشت
نوسازي مدارس البرز-مدرسه فاطمه الزهرا -نظرآباد
مؤسسه تحقيقاتي فرهنگي – هشتگرد
مؤسسه فرهنگي علومي – اردوگاه ورزشي گرمدره
​​​​​​​
سازمان صدا و سیما - ایستگاه تلویزیونی کرج
شرکت آرمین سوله - نظر آباد
شرکت اسکان شیمی - اشتهارد​​​​​​​