لیست پروژه های استان یزد
​​​​​​​

شهرداري يزد – مجتمع پارك علم و فن آوري پروژه نواب
شهرداري يزد-ساختمان شوراي سياستگذاري
وزارت كشور- استانداري يزد
وزارت صنايع - اداره كل صنايع و معادن استان يزد
وزارت اقتصاد و دارايي- اداره كل اقتصاد و دارايي يزد
​​​​​​​وزارت نيرو - نيروگاه شيركوه يزد
وزارت بهداشت – بيمارستان يزد
بنياد شهيد يزد
مجتمع آموزشي سيدالشهداء – يزد
مجتمع آموزشي امام حسن – يزد
مركز آموزش فني حرفه اي امام رضا – يزد
مؤسسه عالي استعداد درخشان – يزد
فرودگاه يزد
​​​​​​​شركت فرش ستاره كوير يزد
شركت فرش باستان يزد
شركت فرش غزال يزد
شرکت یزد باف - ریسندگی و بافندگی