لیست پروژه های استان کرمان
​​​​​​​


شهرداري كرمان – جنگل صاحب الزمان
شهرداري كرمان - تالار مركزي
شهرداري سيرجان – پارك مسافر

شهرداري بم – پي اده رو هاي خيابان شهيد بهشتي
شهرداري بم – پيست دوچرخه سواري بم
شهرداري بم - پياده رو سازي خيابان يكطرفه بم​​​​​​​
​​​​​​​ايستگاه راه آهن كرمان – شركت سيان كار
مدرسه فاطميه – بم
مدرسه اوليا - بم – شركت آذر ٧٩
مدرسه راهنمايي نظرو نظريه - بم – شركت كثرت سازان
خانه سالمندان بم
​​​​​​​سازمان هلال احمر - ساختمان اداری ارتوپدی بم

سازمان تامین اجتماعی - بیمارستان سیستان

لیست پروژه های استان سیستان و بلوچستان