لیست پروژه های استان اصفهان
​​​​​​​

سازمان تربیت بدنی - مجموعه ورزشی مسکین
شرکت نفت - مجموعه بیمارستانی شاهین شهر
وزارت كشور- استانداري اصفهان
وزارت بهداشت - بیمارستان شریعتی 
وزارت آموزش و پرورش- نوسازي مدارس اصفهان
وزارت آموزش و پرورش – مدرسه خليل زاده اصفهان
وزارت آموزش و پرورش – مدرسه دكتر فيض اصفهان
وزارت پست و تلگراف و تلفن - پروژه اصفهان
وزارت پست و تلگراف و تلفن- پروژه دانشكده اصفهان
وزارت نيرو- ديسپاچينگ فوق توزيع اصفهان
وزارت نفت – پروژه پالايشگاه اصفهان
سازمان تامین اجتماعی - بیمارستان گلپایگان
​​​​​​​سازمان ميراث فرهنگي و گردشگر ي - دهكده گردشگري اسفرجان
​​​​​​​شرکت داروسازی امین

شهرداري اصفهان – پروژه سازمان طراحي
شهرداري اصفهان – هزار جريب
شهرداري اصفهان- كوه صفه
شهرداري اصفهان – برج جهان نما
شهرداري اصفهان – پارك بلوار كشاورز
شهرداري اصفهان- منطقه ١٣
شهرداري شاهين شهر- پارك شاه ين شهر
شهرداري شاهين شهر-پارك بانوان
شهرداري شاهين شهر – پارك گلديس
شهرداري شهرضا- پارك جنگلي اميرآباد
شهرداري زرين شهر - ترمينال مسافربري
شهرداري خميني شهر- پارك بهشت
​​​​​​​شهرداري سده لنجان- ساختمان كتابخانه
آزمايشگاههاي شهرك تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان
وزارت بهداشت- بيمارستان قهدريجان اصفهان
ساختمان پزشكي سخت آژند اصفهان – شركت سخت آژند
دانشگاه اصفهان – پروژه ساختمان انصاري
دانشگاه اصفهان – پروژه دانشكده آمار و ري اضي
دانشگاه اصفهان- دانشكده آمار و رياضي
دانشگاه اصفهان -دانشكده زيست شناسي و زمين شناسي
دانشگاه صنعتي اصفهان
​​​​​فرودگاه بهشتي اصفهان - ترمينال پروازهاي خارجي
ايستگاه راه آهن اصفهان-شركت پرستيژلند ايران
پروژه منطقه اقتصادي سلفچگان اصفهان – شركت اكت ACT
​​​​​​​كتابخانه اصفهان - شركت بهساز متين
شركت رامك اصفهان
مجموعه ورزشي خانه كارگر - اصفهان
مجتمع تجاري سيتي سنتر اصفهان
دهكده تفريحي چادگان – اصفهان
رستوران ثاني - اصفهان
هتل عباسي اصفهان
باغ كاشفي- اصفهان
پروژه بازار مشير اصفهان
مجتمع فولاد مباركه اصفهان
مجتمع مسكوني بيژن - اصفهان
مجتمع مسكوني كلاهدوزان - اصفهان
مجتمع مسكوني متين-سپاهان شهر اصفهان
مجتمع مسكوني فيروز- اصفهان
شركت توليدي تجهيزات برقي يم – اصفهان
شركت سكاف-اصفهان- پايانه مسافربري
شركت كوشش وردنجان - اصفهان
شركت مهندسي ميعادسازه صبا - اصفهان
​​​​​​​شركت شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
شركت تجارت و اسكان احيا سپاهان - اصفهان
شركت ايمن تاش سپاهان - اصفهان
مركز معاينه فني -اصفهان
شركت آب و فاضلاب اصفهان-شركت پا يادژ اسپادانا
شركت قائم الرضا-اصفهان
شركت پخش هجرت – اصفهان
دفتر مهندسي ٣٩٤ – پروژه اصفهان
شركت سيتك اصفهان
شركت ايمن تاش سپاهان- اصفهان
سردخانه بهار اصفهان