بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 12 تا 15 مرداد ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 12 تا 15 مرداد ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

 

دعوتنامه نمایشگاه صنعت ساختمان تهران مرداد 1402

 

 

 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران برگزار کننده بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران می باشد . 

سنگ سالار در نمایشگاه

 

مجتمع کارخانجات سنگ سالار محصولات محوطه ای جدید خود را در این نمایشگاه رونمایی خواهد کرد.