عکس بهترین پروژه های واش بتن در جهان

واش بتن به خاطر مشخصات ظاهری و فنی خود ، جایگاه رفیعی در صنعت محوطه سازی دنیا باز کرده است .هر کجای دنیا که سفر کنیم می بینیم که با توجه به مختصات جغرافیایی ، موقعیت آب و هوایی و دیدگاه های نوین محوطه سازی از واش بتن بعنوان محصولی نام می برند که مجموعه نیازهای آرشیتکت محوطه سازی را برآورده می کند.

از چند  پروژه  بزرگ دنیا که واش بتن را برای محوطه سازی خود انتخاب نموده اند نام می بریم :

 

جایگاه واش بتن در دنیا
Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

واش بتن در جهان
BMW Welt headquarters in Munich, Germany

 

 

 

 

 

 

 

 

واش بتن در بزرگترین پروژه های جهان
 Guggenheim Museum in Bilbao, Spain

 

 

 

 

 

 

 

جایگاه واش بتن در محوه سازی جهان
Dutch bridge in Rotterdam, the Netherlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واش بتن در پروژه های بزرگ جهان
central building of the Museum of Contemporary
Art Sydney in Sydney, Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واش بتن در پروژ های بزرگ جهان
 Tokyo National Palace Museum in Tokyo, Japan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تنها چند نمونه نمادین از عکس بهترین پروژه های واش بتن در جهان است که محوطه های خود را با کف پوش واش بتن زیبا تر کرده اند . لیست اصلی انتهایی ندارد چرا که همه روزه به این لیست افزوده می شود. 

واش بتن آنتیک سالار در موزه ژاپن